Home / Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 14: Tiền tố và dấu nhấn từ (1)

Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 14: Tiền tố và dấu nhấn từ (1)

Rules of pronunciation in Tibetan

14.1

1 unwise

2 unpack

3 discourage

4 illegal

14.2

(Speaker A = Spain)

1 replace

2 illegal

3 unpack

4 discourage

14.3

/di:-/

/dɪ-/

/ri:-/

/rɪ-/

debug     deregulate     destabilise     devalue    

deflate     deform     delineate     demote     descend    

reapply     recharge     reconsider     resit     restructure    

reflect     refresh relapse     replace   review

 

14.4

(South Africa)

1a. recover /rɪˈkʌvə/ (= get well)
b. re-cover /,ri:ˈkʌvə/ (= cover again)

2a. re-sign /,ri:ˈsaɪn/ (= sign again)
b. resign /rɪˈzaɪn/ (=give up a job)

3a. re-count /,ri:ˈkaʊnt/ (= count again)
b. recount /rɪˈkaʊnt/ (=describe)

Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-14-tien-to-va-dau-nhan-tu-1-hoc-hay-631.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Ship COD là gì? Tìm hiểu quy trình giao hàng thu tiền hộ – Hướng dẫn bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử MuaBanNhanh

Chi phí vận chuyển giao hàng nếu không biết cách quản lý sẽ khiến cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *